Bu web sitesi çerez kullanır. Çerezler, sitemizi kullanabilmeniz için bize gerekli olan, tarayıcınızın geçici alanına yazılmış, sizinle ilgili küçük bilgilerdir. Bu siteyi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olursunuz. Detaylı Bilgi.
Anladım
Sorunuz mu var ?
Müşteri destek ekibimiz hafta içi saat 8:00 den19:00 a

Trade name
Pentalux
Oda Numarası
Vergi No

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
1. MADDE- TARAFLAR 1.1 SATICI FİRMA ADI : POLAR BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ADRESİ : Selami Ali Mahallesi Cumhuriyet Cad. No:46 Boğaziçi Plaza Kat:5 TELEFON : 02163414108 EMAİL : [email protected] 1.2 ALICI ALICI ADI : [[MUSTERIADI]] [[MUSTERISOYADI]] [[FATURASIRKETADI]] ALICI ADRESİ : [[FATURAADRESI]] [[FATURAADRESISEMT]] [[FATURAADRESIILCE]] [[FATURAPK]] [[FATURAADRESISEHIR]] [[FATURAADRESIULKE]] ALICI TELEFONU : [[TELEFON]] ALICI EMAIL : [[EMAIL]] ALICI VERGI NO : [[FATURAVERGIDAIRESI]] [[FATURAVERGINO]] 2. MADDE – SÖZLEŞMENİN KONUSU www.pentalux.com.tr (internet sitesi) adresinde barınan e-ticaret sitesinde satılan ürünlerin sipariş edilmesi ve teslim edilmesi sürecinde ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. 3. MADDE – SÖZLEŞMENİN KURULMASI 3.1- Alıcı Sözleşmeyi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul eder. Alıcı, Sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaatine uygun olduğunu ve tüm şartları kendi özgür iradesi ile kabul ettiğini kabul ve beyan eder. 3.2- Taraflar, Sözleşme’nin hükümlerinin gerek 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gerekse Mesafeli Satış Sözleşmesi Yönetmeliği’ne göre haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını ve menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık teşkil etmediğini kabul ve beyan eder. 3.3. Alıcı’nın kredi kartı veya banka hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı an, sözleşmenin kurulduğu andır. 4. MADDE – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER SÖZLEŞME TARİHİ : [[TARIH]] [[SAAT]] SİPARİŞ TUTARI : [[SIPARISTUTAR]] SİPARİŞ NUMARASI : [[SIPARISNO]] SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜNLER : [[URUNLER]] 6. MADDE- SATICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 6.1- Satıcı, sözleşme konusu hizmetin/etkinliğin internet sitesinde belirtilen şartlara uygun olarak doğru ve eksiksiz bir şekilde sunulacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla Satıcı, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta ürün/hizmet tedarik edebilir veya parasını iade edebilir. 6.2- Satıcı, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeni ile Sözleşme konusu Ürün teslim süresi içinde gerçekleşememesi durumunu öğrendiği tarihten itibaren, 2 gün içerisinde Alıcı’ya yazılı olarak bildirecektir. Alıcı’nın yaptığı ödemelerde, Satış tutarı en geç 7 (yedi) iş günü içinde kendisine ödeme yapıldığı kanal (kredi kartı yada havale) ile geri ödenir. 6.3- Alıcı ödeme işlemi yapmadan hemen önce onaylanan işbu Sözleşme ve Ön Bilgilendirme Formu’na Alıcı’nın İnternet Sitesi’ndeki Üye Hesabı üzerinden her daim erişilebilir olacaktır. (sürekli erişim imkânı, Alıcı’nın üyeliğinin bulunması durumuna özgüdür). 6.4- Satıcı tarafından sunulan ürünler perakende satış kapsamında tüketiciye yöneliktir; Satıcı, Alıcı’nın yeniden satış amacı bulunduğundan şüphe etmesi halinde işbu Sözleşme kurulmuş olsa dahi Satıcı sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkını saklı tutar. 6.5- Satıcının internet sitesinde duyurduğu kampanyaları dilediği zaman durdurma, güncelleme ve kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. Alıcı’nın internet sitesinde yapacağı her bir alışveriş öncesi kampanya koşullarını incelemesi gerekmektedir. 6.6- Alıcı’nın aynı faturada birden fazla kampanyadan yararlanabilir durumda olması halinde kampanyalar birleştirilmeyecek, Alıcı yalnızca bir kampanyadan yararlanabilecektir. Alıcı böyle bir durumda herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 6.7- Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından Satıcı sorumlu değildir. Buna istinaden Satıcı, internet sitesindeki sistemden, tasarımından veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak Alıcı, Satıcıdan hak iddiasında bulunamaz. 7. MADDE- ALICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 7.1- Alıcı, internet sitesinden ürünleri satın almakla birlikte işbu sözleşme hükümlerini kabul ettiğini ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 7.2- Alıcı, internet sitesinde yer alan Sözleşme konusu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı Sözleşme’nin kurulmasından evvel, ürünlere yada hizmetlere ait temel özellikleri, vergiler dâhil fiyatını, ödeme teslimat bilgilerini ve gerçekleştirilecek yerleri de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 7.3- Alıcı, satın alma işlemlerinde belirtmiş olduğu kimlik, adres ve/veya iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal yazılı olarak Satıcı ’ya ileteceğini, eksik, güncel olmayan ve/veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve/veya zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. Satıcı ‘ya bu nedenle hiçbir sorumluluk izafe edilemez. 7.4- Alıcı, internet sitesinden faydalanırken T.C. yasalarına ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, hakaret, tehdit, iftira, taciz ve benzeri eylemlerde bulunmayacağını, siyasi ve/veya ideolojik propaganda yapmayacağını, organizasyona katılan diğer kişileri rahatsız edici davranışlar içine girmeyeceğini, kişi ve/veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını ve internet sitesinde verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını, aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 7.5- Alıcı, üçüncü şahısların fikri mülkiyet hukuku kapsamındaki haklarını ihlal etmeyeceğini, üçüncü kişilerin telif haklarına saygılı olacağını, haksız rekabette bulunmayacağını ve üçüncü şahısların ticari sırlarına ve özel hayatlarına saygılı olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 7.6- Sözleşme konusu ürünle ilgili için işbu sözleşme’nin elektronik ortamda teyit edilmesi ve Sözleşme konusu urunlerin/hizmetlerin bedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı hizmet sunumu yükümlülüğünden kurtulmuş olduğu herhangi bir sorumluluğu olmadığı Alıcı tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilir. Ayrıca Satıcı, tahsil edilemediği urun/hizmet bedelini, siparişin verildiği günündeki fiyatı üzerinden ve sözleşmede öngörülen faiz oranları üzerinden işletilecek faizi ile tahsili amacıyla icra takibi başlatılabilir, alacak davası açılabilir ve diğer hukuki yollara başvurabilir. 7.7- Alıcı, satın alınan ürünleri ticari amaçla kullanmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. Alıcı satın aldığı ürünleri hiçbir ticari amaç gütmeksizin, münhasıran şahsi kullanımı için satın aldığını ve ürünü hiçbir ticari iş veya ticari faaliyet için kullanmayacağını beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda satın ürünler üçüncü kişilere her ne şekilde olursa olsun satılamaz, ürünlerin ilave ücretle ya da başkaca şekilde satışı teklif edilemez, satın alınan ürüm, reklam, yarışma ve çekilişler de dahil olmak üzere promosyon veya diğer ticari maksatlarla kullanılamaz. 8. CAYMA HAKKI 8.1. Alıcı, Ürün(leri) teslim aldığı tarihten itibaren ondört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşme'den cayma hakkına sahiptir. Ancak Alıcı, Sözleşmenin kurulmasından ürünün teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. 8.2. Cayma hakkı süresi, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. 8.3. Taraflarca aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, Alıcı aşağıdaki Ürün/ürünlere ilişkin olarak kullanılmamış olsa dahi kanunen cayma hakkını kullanamaz: • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcının kontrolünde olmayan Ürün veya hizmetler, • Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler (üzerinde değişiklik/ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler), • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler, • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık-hijyen açısından uygun olmayan ürünler, • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetler. 8.4. Alıcı’nın cayma hakkını kullanılabilmesi için, 14 günlük bu süre içerisinde SATICI’ya e-posta veya telefon ile bildirimde bulunması ve ürün/ürünlerin cayma hakkının kullanılamayacağı ürünlerden olmaması gerekmektedir. 8.5. Cayma hakkının süresi içerisinde yasalara uygun kullanılması halinde, Alıcı gerekli bildirimi Satıcı’nın 0 (216) 3414108 numarası ve e-posta adresi aracılığıyla yapabilir. 8.6. Cayma hakkının kullanılması halinde, Alıcı ürün/ürünleri cayma bildirimini Satıcı’ya yönelttiği tarihten itibaren en geç on (10) gün içerisinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. İade edilen Ürünün kargo bedeli, Satıcının anlaşmalı kargo firmasının kullanılması kaydıyla, Satıcı tarafından karşılanacaktır. 8.7. Satıcı, Alıcı tarafından cayma hakkının süresinde ve usulünce yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, ürün bedeli ve varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri Alıcı’nın ürünü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde Alıcı’ya iade edecektir. Alıcı’dan tahsil edilen teslimat masrafları, ancak aynı siparişe konu tüm ürünlerin iade edilmesi halinde Satıcı tarafından karşılanacaktır. 8.8. Satıcı’nın, kanuna uygun cayma halleri ve diğer sipariş iptallerinde Alıcı’dan, eğer varsa ürün bedelinde indirim vb. parasal değerleri tahsil ve mahsup hakları saklıdır. 8.9. Kanunen cayma hakkı öngörülmemiş hallerde cayma hakkından faydalanılamayacağı gibi bu hakkın usulüne uygun veya zamanında kullanılmadığı durumlarda Alıcı cayma hakkını kaybeder. 8.10.Alıcı’nın cayma hakkından yararlanabilmesi için Satıcı tarafından kendisine gönderilen siparişin aynı şartlarda ve eksiksiz biçimde (ürün, ürünün kutusu, varsa garanti belgesi, fatura/fişi, ve siparişle gelen diğer tüm unsurları) Satıcı’ya iade etmesi gerekmektedir. 8.11.Alıcı tarafından fişi/faturası gönderilmeyen ürün/ürünlerde Satıcı iade almama hakkını saklı tutar. 8.12.İade gönderimi sürecindeki eksik, kayıp veya hasarlar Satıcı’nın sorumluluğunda değildir. 9. MADDE- GİZLİLİK HÜKÜMLERİ 9.1. Alıcı tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgilerle ödeme yapmak amacı ile Satıcıya bildirdiği ve elde edilen tüm bilgileri, her tür veriyi, gizli bilgi şeklinde kabul edecek ve sözlü, yazılı yahut başka şekilde Satıcı tarafından 3. kişilere ifşa etmeyecek ve açıklamayacaktır. 9.2. Satıcı bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde Satıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir. Buna ilişkin Alıcı’nın kişisel verileriyle ilgili izlenecek yol internet sitemizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda ve Müşteri Aydınlatma Metni’nde yer almaktadır.Bu politikalara göre de Alıcı’ya ait ad, soyadı, e-posta adresi ve telefon gibi kişiler verileri yalnızca Satıcı tarafından satın alınan ürün/hizmet ve buna bağlı bilgilendirme prosedürleri için işlenmektedir. Alıcı’nın ancak açık rızası olduğu takdirde kampanya bilgileri, yeni ürünler ve hizmetlerhakkında bilgiler, promosyon bilgileri Alıcıya aktarılır. 9.3. Gizlilik yükümlülüğü sözleşmenin devamı süresince ve sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, süresiz olarak yürürlükte olacaktır. Bu gizlilik yükümlülüğüne uyulmaması halinde iş bu sözleşmenin diğer hükümleri ile verilen haklar saklı kalmak kaydıyla, taraflar, bu sebeple uğrayacağı menfi ve müspet tüm zarar ve ziyanını tazmin etmeyi beyan, kabul ve taahhüt ederler. 10. MADDE- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İnternet Sitesi’nde yer alan Müşteri Aydınlatma Metni ile de detaylı bir biçimde açıklanmış olduğu üzere KVKK kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek Alıcı’ya ait ad, soyadı, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, cep telefon numaraları, doğum tarihi, adres bilgisi vb. bilgiler; ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, Alıcı’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile Alıcı ile Satıcı arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin Satıcı adına yerine getirilmesini sağlamak için Satıcı, Satıcının iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından kanunda belirtilen sürelerce kaydedilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir. Alıcı, bu bağlamda kişisel verilerinin işlenebileceğini kabul etmektedir. 11. MADDE DELİL ANLAŞMASI İLE YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME Sözleşme’den veya hizmetin ifasından kaynaklanabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Satıcı kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) delil oluşturabileceğini taraflar kabul ve taahhüt ederler. İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Taraflar, işbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlıklarda, İstanbul Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler. 12. MADDE YÜRÜRLÜK İşbu Sözleşme, öncesinde Ön Bilgilendirme Formu ile bilgilendirilen Alıcı tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmektedir. Bunlar dışında soruların varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz. Soru ve önerileriniz için 0 216 3414108 numaralı telefondan yahut [email protected] e-posta adresinden bizlerle irtibat kurabilirsiniz. TARİH : [[TARIH]] SITE ADI:[[SITEADI]] IP : [[IPADRESI]]